fbpx
 

Thuiszitters en thuisonderwijs

3 juni 2024

Ziek van school door niet passend onderwijs. Bekijk het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer van donderdag 23 mei over Thuiszitters en thuisonderwijs.

Het aantal thuiszitters is dit jaar weer fors gestegen. Verschillende organisaties geven aan dat de cijfers niet representatief zijn, maar het gaat naar schatting om 30.000 kinderen. Op donderdag 23 mei vond er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over ‘thuiszitters’ en thuisonderwijs.

Je kunt het gesprek hier terugkijken:

Ziek van school door niet passend onderwijs

Veel van deze kinderen zitten thuis omdat ze letterlijk ZIEK zijn van school. Door ‘niet passend’ onderwijs is het steeds moeilijker om deze kinderen naar school te krijgen. Na langdurige spanning raken deze kinderen overbelast en vallen ze uit. Het probleem is niet op te lossen door dwang; de oorzaak ligt in een schoolsysteem dat ‘niet passend’ voor ze is.

Agora is een mogelijke oplossing

Er wordt veel gesproken en gedebatteerd over ’thuiszitters’ en ‘passend onderwijs’. Wij geloven dat Agora-onderwijs een uitkomst kan bieden voor deze kinderen. Het zou de druk op kinderen, hun ouders, scholen, samenwerkingsverbanden en de GGZ aanzienlijk kunnen verlagen als er in deze regio een Agora-school zou komen. Echter, het wordt nieuwe initiatieven behoorlijk lastig gemaakt om vernieuwend onderwijs te bieden.

Uitdagingen in het DUO-traject

Neem bijvoorbeeld het DUO-traject. Als je geen schoolbestuur vindt dat dit type onderwijs wil steunen, moet je een langdurig traject in van twee jaar om zelf een bestuur te vormen. De verantwoording van deugdelijkheidseisen en de intentieverklaringen zijn al een uitdaging (100 voor PO en 700 voor VO (met eindexamen op alle niveaus)), maar vooral de voorwaarden waar deze verklaringen aan moeten voldoen:

* PO: straal van 6 km, leeftijd 2-4 jaar
* VO: straal van 15 km, leeftijd 10-12 jaar
* Per kind kan 1 verklaring worden ingediend
* Er is de afgelopen 2 jaar geen ander goedgekeurd initiatief gesteund
* Voor het indienen van een intentieverklaring is een DigiD en een BSN nummer nodig.

Wanneer ga je op zoek naar passend onderwijs?

En dat is waar de schoen wringt, want de meeste ouders die hun kind (onder de vier jaar) aanmelden voor een basisschool hebben werkelijk géén idee wat ze mogen verwachten. In ieder geval niet dat jouw kind vast gaat lopen omdat het reguliere onderwijs niet bij hem of haar past. De meeste aanmeldingen die wij bij Agora Het Gooi ontvangen zijn dan ook van zij-instromers die op zoek zijn naar een plek waar ze zich op hun eigen manier mogen ontwikkelen. Kinderen die tegen de randen van het reguliere onderwijs klotsen.

Dus als je echt iets wil doen met passend onderwijs of ervoor wilt zorgen dat kinderen niet meer thuis komen te zitten, kijk dan of die voorwaarden wat versoepeld mogen worden. Of is het ontmoedigingsbeleid?

De position papers van de sprekers die zij vooraf hebben ingediend zijn hier te lezen.


Artikel delen?
Deel dit artikel op je eigen tijdlijn.

Artikel delen?
Deel dit artikel op je eigen tijdlijn.