fbpx
 

WELKE STAPPEN ZIJN ER GEZET, WAAR STAAN WE NU EN WAT IS DE VOLGENDE STAP?Roadmap

We vinden toegankelijkheid en diversiteit belangrijk. Daarom kiezen we ervoor om van Agora Het Gooi een door de overheid bekostigde school te maken. In Nederland kan een nieuwe (publieke) school alleen starten vanuit een schoolbestuur. Begin juni hebben wij daarom een nieuw bestuur opgericht: Stichting Scholè. Hiermee hebben we de bestuurlijke vrijheid om de unieke onderwijsaanpak van Agora te waarborgen. Het stelt ons in staat om de oude ‘onderwijspilaren’ los te laten en de succesvolle principes van Agora-onderwijs volledig toe te passen.

Waar staan we nu?

In juni 2024 zijn we gestart met het stichtingsproces voor nieuwe scholen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit is een traject van twee jaar.  De beoogde startdatum van Agora Het Gooi is augustus 2026. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de voortgang: welke stappen zijn er gezet, waar staan we nu en wat is de volgende stap.

Meer informatie

Ben je op zoek naar meer informatie over het formele proces voor het stichten van een publieke school?
Kijk dan op de site van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://agoragooi.nl/wp-content/uploads/2024/06/Community_image.png

WE HEBBEN JOUW HULP NODIG!Ouderverklaringen

Om een nieuwe school te mogen stichten is het vanuit de overheid verplicht om aan te tonen dat er voldoende belangstelling is. Die meting gaat via zogeheten ouderverklaringen waarbij ouders aangeven dat ze achter het initiatief staan. De ouderverklaring moet tussen 1 juli en 31 oktober 2024 zijn doorgegeven en aan een aantal voorwaarden voldoen.

Ps: een ouderverklaring geldt niet als inschrijving bij een school. Je steunt het initiatief, maar bent nergens toe verplicht.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Roadmap Agora Het Gooi

Het begin

14 DECEMBER 2023 | Het begon halverwege 2023 met vele gesprekken aan de keukentafel over vernieuwend onderwijs. Want wat als je kind op school niet tussen de lijntjes loopt, of juist alleen maar? Dan kom je er al snel achter dat onderwijsvernieuwing een langzaam proces is en dat er in de regio nauwelijks ander schoolaanbod is dan het regulier. In december 2023 werd het plan om Agora-onderwijs naar het Gooi te halen concreet. Tom Jonkman presenteerde het initiatief tijdens een sessie met de Werkgroep Onderwijs in Het Gooi.

Informatieavond

19 JANUARI 2024 | College de Brink - Laren | In januari 2024 vond de eerste informatieavond van Agora Het Gooi plaats met als thema "Wat is Agora-onderwijs?" Na een algemene presentatie over Agora Het Gooi en waarom we dit initiatief gestart zijn vond er een gesprek plaats met leerlingen, Agora-coach Elroy Vroege en onderwijsvernieuwer Bob Clerx.

Open dag

28 FEBRUARI 2024 | College De Brink - Laren | Omdat Agora eigenlijk niet goed uit te leggen is (je het moet ervaren) organiseerden we in februari een open dag. Er waren verschillende activiteiten om de school en de onderwijsstijl te leren kennen. Voor ouders was er een informatiemiddag met meer informatie over de laatste stand van zaken. Ook was er ruimte voor vragen aan René Karman (in de rol van Agora-ouder) en Els Mast, directrice van Agora HUB 030 Utrecht.

Besluit GSF & Talent Primair

MAART 2024 | Naast de Gooise Scholen Federatie (GSF), waar College de Brink bij hoort, heeft ook het bestuur van Talent Primair (TP) interesse getoond om de Agora-school in deze regio te vestigen. Toch hebben beide halverwege maart uiteindelijk besloten om geen Agora-onderwijs aan te bieden wegens te veel obstakels.

Oprichten Stichting Scholè

JUNI 2024 | Een nieuwe school kan alleen worden opgericht door een schoolbestuur. Dit betekent dat je je moet aansluiten bij een bestaande stichting of zelf een nieuwe stichting moet oprichten. Voor een innovatief schoolconcept als Agora-onderwijs is bestuurlijke vrijheid en autonomie essentieel. Daarom hebben wij besloten een nieuw bestuur op te richten. -> Lees meer over Stichting Scholè.

Initiatief aanmelden bij DUO

5 JUNI 2024 | We hebben het initiatief voor Agora Het Gooi - een plek waar kinderen tussen 4 en 18 jaar in een doorgaande lijn, breed worden ontwikkeld en begeleid in socialisatie, personificatie en kwalificatie - aangemeld bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor de stichtingsronde van 2024

Aanvragen ANBI Status Stichting Scholè

JUNI | We doen een aanvraag vanuit Stichting Scholè als erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status kun je als sponsor fiscaal voordelig bijdragen aan de realisatie van Agora Het Gooi! Klik op 'Doneer' voor meer informatie.

Community MeetUp (kickoff)

18 JUNI 2024 | De Krachtcentrale - Huizen | Tijdens deze MeetUp maken we graag kennis met jou en gaan we dieper in op het hoe en wat van Agora-onderwijs. We delen de huidige stand van zaken en bespreken hoe we gezamenlijk kunnen zorgen dat deze innovatieve school werkelijkheid wordt in het Gooi. Wil jij ook een Agora-school in onze regio?

Start verzamelen ouderverklaringen

1 JULI t/m 29 OKTOBER 2024 | Om een nieuwe school te mogen stichten is het vanuit de overheid verplicht om aan te tonen dat er voldoende belangstelling is. Die meting gaat via zogeheten ouderverklaringen waarbij ouders aangeven dat ze het initiatief steunen. Let op! Een ouderverklaring geldt niet als inschrijving bij een school. Je steunt het initiatief, maar bent niet verplicht om je kind ook daadwerkelijk in te schrijven.

Gesprekken in voedingsgebied

1 JULI t/m 31 OKTOBER 2024 | Nog een onderdeel van de DUO-aanvraag is dat je gesprekken gaat voeren over het initiatief in het voedingsgebied. Met de gemeente waar we de nieuwe school willen vestigen, met bestaande schoolbesturen en met samenwerkingsverbanden waar de nieuwe school na de start deel van zal uitmaken.

Filmavond Expeditie Agora

SEPTEMBER 2024 | Eemnes | Om mensen enthousiast te maken over Agora Het Gooi organiseren we een filmavond. We tonen een bijzondere documentaire gemaakt door Ger Rutten en leerlingen van Montessori College Agora in Nijmegen. Deze documentaire geeft een goed beeld van wat Agora-onderwijs nu precies inhoudt. Je volgt de ontwikkelreis, de worstelingen en de groei van deze bijzondere groep kinderen.

Community MeetUp (de tussenstand)

SEPTEMBER 2024 | De vakantie is voorbij: tijd voor een tussenstand! Hoe staan we ervoor? Hoeveel ouderverklaringen hebben we nog nodig? Gaan we het einddoel halen? En heeft iedereen een fijne vakantie gehad? 😉

Filmavond Expeditie Agora

SEPTEMBER 2024 | Hilversum

Filmavond Expeditie Agora

OKTOBER 2024 | Amersfoort

Filmavond Expeditie Agora

OKTOBER 2024 | Almere

Community MeetUp (laatste stand van zaken)

OKTOBER 2024 | De periode om ouderverklaringen op te halen loopt op z'n einde. Tijd om de balans op te maken. Hoe staan we ervoor? Kunnen we een feestje vieren?

Indienen aanvraag bij DUO

31 OKTOBER 2024 | De handtekeningen zijn verzameld en de aanvraag voor een Agora-school in het Gooi kan bij de DUO worden ingediend. Hiervoor moet een groot aantal documenten geschreven worden met deugdelijkheids- en kwaliteitseisen waar de inspectie van Onderwijs onze aanvraag op zal beoordelen.

Beoordeling aanvraag DUO

NOVEMBER 2024 | De onderwijsinspectie gaat de aanvraag van Agora Het Gooi beoordelen.

Besluit minister m.b.t. aanvraag

MEI 2025 | De minister zal op basis van het advies van de onderwijsinspectie een besluit nemen to erkenning en bekostiging.

Start Agora Het Gooi!

1 AUGUSTUS 2026 | Stel, we hebben genoeg ouderverklaringen opgehaald. Alle documentatie is op tijd ingeleverd en goed bevonden door het ministerie van OCW. Er is door de gemeente een ruimte gevonden waar de school zich kan vestigen. De onderwijsinspectie heeft een positief advies afgegeven en de minister heeft besloten op basis van dit advies besloten tot erkenning en bekostiging. Dan is dit dé datum dat Agora Het Gooi officieel haar deuren mag openen als nieuwe school.
https://agoragooi.nl/wp-content/uploads/2024/05/Logo_social.jpg

Start Agora Het Gooi!

1 AUGUSTUS 2026 | Als alle bovenstaande stappen zijn doorlopen en positief zijn afgrond dan is dit dé datum dat Agora Het Gooi officieel haar deuren mag openen als nieuwe school.
https://agoragooi.nl/wp-content/uploads/2024/05/Logo_social.jpg
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image