fbpx
 

VERANTWOORDING ANBI STATUSStichting Scholè

Gegevens

Naam: Stichting Scholé
RSIN: 866626530
KVK-nummer: 94074739
Adres: Forelweg 3, 3755KC Eemnes
Emailadres: [email protected]
Telefoonnummer: 0626750352
Website: www.agoragooi.nl

https://agoragooi.nl/wp-content/uploads/2024/06/anbi-algemeen-nut-beogende-instelling.png

Doelstellingen

 1. De stichting heeft ten doel het geven van primair en voortgezet onderwijs in het
  Gooi en omstreken. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
 2. De stichting houdt scholen op algemeen bijzondere grondslag in stand.
 3. Voor zover het betreft het algemeen bijzonder onderwijs, gaat de stichting bij het geven of doen geven van onderwijs uit van de gelijkwaardigheid van alle
  levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen voor het onderwijs, waarbij de normen- en waardenoverdracht erop gericht is dat de leerling een levensbeschouwing kan opbouwen en van daaruit een eigen inbreng kan hebben, een en ander met respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen.
 4. Bij benoeming van het aan haar scholen te verbinden personeel zal de stichting zich ervan verzekeren dat het personeel zijn functie zal vervullen in overeenstemming met de grondslag, de doelstelling en de missie van de betreffende school.
 5. De stichting beoogt het algemeen nut.
 6. De stichting beoogt niet het maken van winst.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://agoragooi.nl/wp-content/uploads/2024/06/Stichting-Schole-samenwerken.png

Werkwijze

De stichting bereikt zijn doel door het oprichten, in stand houden, tot bloei brengen en het besturen van scholen voor primair en voortgezet onderwijs;

 • Het oprichten, in stand houden, tot bloei brengen en het besturen van één of meer scholen voor internationaal onderwijs;
 • Het in stand houden van een voorzieningenstructuur die de scholen faciliteert in de processen die tot realisatie van de onderwijsinhoudelijke speerpunten leiden;
 • Het samenwerken met organisaties en instellingen, die een gelijk of verwant doel nastreven;
 • Het bevorderen van vernieuwend onderwijs in de regio;
 • Het benutten van alle andere wettige middelen, waaronder mede begrepen subsidies, schoolgeld, contributies, giften, schenkingen, erfenissen, legaten en op andere wijze verkregen baten, die van nut kunnen zijn om het doel van de stichting te bereiken.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Missie

 • Het bevorderen van Agora-onderwijs in het Gooi en daarbuiten.
 • Het verwerven van een positie in de onderwijsmarkt van het Gooi.
 • Het bieden van Agora-onderwijs dat aansluit op de behoefte van kinderen, ouders en
  onderwijsprofessionals.
 • Laten zien dat een diverser onderwijsaanbod de druk verlicht op scholen, samenwerkingsverbanden en gezinnen.
 • Inspireren door als platte, community-driven onderwijsorganisatie te laten zien hoe het ook kan.

Visie

We zien een toekomst met een divers onderwijslandschap in het Gooi, met Agora Het Gooi als een inspirerende kracht binnen een breed aanbod van onderwijsvormen.

We bevorderen en bieden fantastisch Agora-onderwijs dat goed aansluit op de vraag in de samenleving. Dit verlicht de druk op scholen, samenwerkingsverbanden en ouders.

Agora Het Gooi laat zien dat onderwijs organiseren anders kan. Pragmatisch en voorbij de oude onderwijs retoriek. Een netwerkorganisatie met blije kinderen en ouders, en onderwijsprofessionals die onderwijs zien als het mooiste beroep van de wereld.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Inkomsten en vermogen: Het vermogen van de stichting wordt via betaalde opdrachten, subsidies en giften verworven en wordt beheerd op onze bankrekening NL33BUNQ2119684502.
Het vermogen wordt aan de bovenstaande activiteiten besteed.

https://agoragooi.nl/wp-content/uploads/2024/06/Wereld.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Bestuur en organisatie

Stichting Scholé kent het volgende beloningsbeleid

 • Het bestuur ontvangt géén beloning voor haar werkzaamheden.
 • Vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen.
 • De medewerkers in loondienst worden volgens de CAO PO of VO betaald.
 • De zelfstandige ondernemers worden per project betaald.

Werkzaamheden:

 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van een afgelopen
  jaar is terug te vinden in ons jaarverslag.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Financiële aspecten

De financiële verantwoording/onze jaarverslagen kunt u hier raadplegen:

 • Verkrijging van vermogen: Het vermogen van de stichting wordt gevormd door betaalde
  opdrachten, subsidies, donaties, schenkingen, legaten, erfstellingen en alle andere
  verkrijgingen en baten.
 • Uitgaven: Het uitgangspunt van de stichting is dat zij de ontvangen financiële middelen
  volledig besteedt aan de betreffende projecten en scholen. Dat neemt niet weg dat de
  stichting ook noodzakelijke voornamelijk administratieve kosten moet maken om de stichting
  draaiende te houden. Dit betreffen onder meer de kosten voor de notaris, keurmerken, de
  website, de bankrekening, marketing en kantoorartikelen. Om onvoorziene kosten te
  dekken, streeft de stichting naar een continuïteitsreserve.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze pagina of over de stichting in het
algemeen, neem dan contact met ons op.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image